ACTIEcomité Red Klooster Koningsbosch bestaande uit Ronald Korthals huisarts en Joseph Loete theoloog, beide uit Koningsbosch, IN GESPREK MET wethouder Hub Meuwissen van Ruimtelijke Ordening en Frans Steegh senior projectleider van de Gemeente Echt-Susteren.
Dinsdag 24 juli 2018 gemeentehuis Echt-Susteren 14:00 uur tot 14:55 uur.
Verslag van het ACTIEcomité
  in hoofdlijnen in de vorm van vraag en antwoord.

 

Wethouder: Waarom zijn jullie hier ?
Loete:
Er leven in Koningsbosch vele gevoelens van ongenoegen over de afhandeling van de vergunningsaanvraag voor het Klooster Koningsbosch, het gevoel dat er spelletjes worden gespeeld. Waarom horen wij maar niks? De inwoners snappen het gewoon niet meer.
Wethouder: Alle kernen van Echt-Susteren zijn mij even lief en neem ik even serieus.

 

Korthals: Waarom kunnen wij burgemeester Hessels niet spreken? Want wij zien hem als sleutelfiguur. Hij heeft overal toegang toe. Wethouder: Nee, u moet bij mij zijn want als wethouder heb ik de portefeuille en neem ik de beslissing over de eventuele vergunning; ik streef daarbij naar unanimiteit in het College en het is uiteindelijk de Raad die het als hoogste baas moet goed- of afkeuren.
Korthals: Heeft de burgemeester een veto in deze in het 
College?
Wethouder: Neen. Maar het is wel een complexe materie.

 

Korthals: Ons eerste punt is dat het voormalige klooster wordt aangemerkt als cultureel erfgoed. Wethouder: Maar het is al een monument ? Korthals: Een cultureel erfgoed wordt breed gedragen. Loete: Er zijn sinds 1995 onder het toeziend oog van het gemeentebestuur al vele vruchteloze pogingen geweest om het kloostergebouw te herbestemmen.
 

Wethouder: Wij zijn vóór uw tweede punt namelijk het in stand houden van het kloostergebouw door vestiging van een Hilton-hotel, maar wel onder voorwaarden. Korthals: Maar dat is heel mooi, u bent dus vóór, ook al zijn er voorwaarden ! Welke voorwaarden zijn dat ? Wethouder: Over de voorwaarden en procedures doen we geen mededelingen buiten het College en de Raad om.
Loete: Wanneer komt u dan wel met informatie naar buiten ?
Wethouder: Zodra we als College een besluit hebben genomen en dat is zo snel mogelijk, maar we noemen geen termijn.
Korthals: Bent u niet bang dat ondertussen een ondernemende partij als Hilton wegloopt?
Wethouder: ik ken geen angst en heb geen geld.
Korthals: Dat vroeg ik niet, bent u bevreesd dat
Hilton er geen zin meer in heeft?
Wethouder: Dat is voor mij hetzelfde. Het is aan hen, zij vragen de vergunning. Korthals: Laat ik het anders zeggen: bent u zich bewust van enig risico dat Hilton voortijdig afhaakt gezien de lange duur van opereren van de gemeente? Wethouder: Ja, daar ben ik mij bewust van. Korthals: Hoe groot schat u dit risico dan in ? Wethouder: Laag. Korthals: Hoeveel is laag ? Wethouder: Om en nabij fifty-fifty. Korthals: En dat noemt u laag? U kunt ondernemers niet laten bungelen. Wethouder: Ik weet wat dat is, want ik kom ook uit het bedrijfsleven.

Korthals: Het derde punt is het optreden van onze burgervader. Het negatieve uitlaten over de ondernemende partij bijvoorbeeld, het zwijgen daarna. Wethouder: Voor mij is het niet zeker dat burgemeester Hessels zich negatief heeft uitgelaten. Ik doe hier geen uitspraak over, daar gaat hij zelf over. Korthals: Wel zeker is de ondernemende partij door onze burgervader op de radio in een verdachte hoek gezet. Dat hoorde ik met eigen oren. Ik meen dat de burgemeester iets goed te maken heeft. Wij gaan hem daar aan houden. Wat een eventuele schadeclaim betreft van de ondernemende partij, zijn wij van mening dat de burger hier niet voor mag opdraaien. Uit informatie is door ons berekend dat een schadeclaim kan oplopen tot circa 1000 euro per inwoner. Wij menen dat dit te allen tijde moet worden voorkomen. Nogmaals, wij verwachten van onze burgervader oplossend vermogen !

Wethouder: Wat is uw belangrijkste punt? Korthals: Dat het klooster in verval raakt. Wethouder: Ik heb niet iets gehoord wat ik niet wist. Korthals: Heel mooi, dan bent u als jonge wethouder in elk geval op de hoogte van wat er in Koningsbosch en omgeving leeft, vanaf nu. Wethouder: Ik neem al hetgeen u naar voren bracht mee in de overwegingen.
Korthals:
Onze actie gaat verder. Petitie gaat van start en een politiek café komt er aan.

Wethouder: Het gesprek met u was indringend.

Hier namen wij afscheid van elkaar.