PERSBERICHT

Koningsbosch, dinsdag 24 juli 2018
 

 

ACTIEcomité Red Klooster Koningsbosch start petitie voor hotelproject Hilton

 

De Nijmeegse projectontwikkelaar Gelasius is van plan om het voormalige klooster van Koningsbosch om te vormen tot een luxueus Hilton-hotel. Met name vanwege vermeend crimineel geld waarmee het hotel gefinancierd zou worden (maar hetgeen nooit is aangetoond), heeft het College van de Gemeente Echt-Susteren nog geen advies afgegeven voor de vergunningaanvraag van de projectontwikkelaar.

De bewoners van Koningsbosch maken zich echter ernstig zorgen over de toekomst van het monumentale kloostergebouw. Het is in verval. Daarom is op initiatief van de dorpsbewoners Ronald Korthals, huisarts en Joseph Loete, theoloog, het ACTIEcomité Red Klooster Koningsbosch opgericht. Burgemeester Jos Hessels heeft tweemaal NEE gezegd tegen een gesprek met het ACTIEcomité. Maar vandaag hebben de initiatiefnemers op het gemeentehuis van Echt-Susteren een gesprek gevoerd met wethouder H.E.J.M. Meuwissen. In het belang van de instandhouding van het monumentale kloostergebouw, de regionale economie (werkgelegenheid) en de ontwikkeling van de dorpskern Koningsbosch (leefbaarheid) hebben zij de burgemeester nadrukkelijk verzocht om zo snel mogelijk een besluit te nemen over het al dan niet verlenen van een vergunning voor het Hilton-project. Het ACTIEcomité Red Klooster Koningsbosch ging ervan uit dat de burgervader medewerking zou verlenen aan dit verzoek en zou inzien dat de eerder door hem geuite bedenkingen tegen de projectontwikkelaar voorbarig waren. Het ACTIEcomité wil de burgemeester oproepen om alsnog en snel een positief besluit te nemen over de vergunningaanvraag en op die manier de politieke moed te tonen die noodzakelijk is voor de instandhouding van het voormalige klooster. Het ACTIEcomité vindt dat het klooster, dat uit 1874 stamt, moet worden aangemerkt als erfgoed. De initiatiefnemers zijn van mening dat de burgemeester tevens een morele verplichting heeft om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

 

Petitie

Om aan te sturen op een positief besluit van het College van de Gemeente Echt-Susteren over het Hilton-project en daarmee over de toekomst van het kloostergebouw, is het ACTIEcomité een petitie gestart onder alle inwoners. Op een speciaal hiervoor ingerichte website https://kloosterkoningsbosch.nl kunnen vanaf heden alle inwoners van Koningsbosch en van daarbuiten de petitie ondertekenen en aangeven of zij het ACTIEcomité steunen. Vervolgens zal deze petitie worden aangeboden aan het College van de Gemeente Echt-Susteren.

Ten overvloede: het ACTIEcomité, dat inmiddels binnen de dorpsgemeenschap op steun kan rekenen van veel sympathisanten, acht een snel en positief besluit over de vergunningverlening van levensbelang. Dit omdat de komst van een Hilton-hotel een garantie is dat het beeldbepalende monumentale kloostergebouw voor de komende decennia behouden zal blijven. Maar ook omdat een dergelijk aansprekend hotelproject in de ogen van het ACTIEcomité vanwege de huidig aantrekkende economie een grote kans van slagen heeft. Enerzijds is het in het landelijk rustige Koningsbosch goed toeven voor hotelgasten uit binnen- en buitenland, anderzijds zorgt de centrale ligging in het Euregionale grensgebied − in de nabijheid van vliegveld Maastricht-Aachen Airport en steden als Aken, Düsseldorf en Keulen − voor een bovenregionale uitstraling.

Nu de internationale hotelketen Hilton nog steeds achter het plan staat, is er dan ook geen tijd meer om de besluitvorming over de toekomst van het kloostergebouw uit te stellen, zo vindt het ACTIEcomité.

 

In het belang van het erfgoed Klooster Koningsbosch moeten er nu eindelijk knopen worden doorgehakt. Vandaar dat het ACTIEcomité alle inwoners van Koningsbosch en omstreken oproept om de petitie zo snel mogelijk te ondertekenen. Ga daarvoor naar https://kloosterkoningsbosch.nl .

ACTIEcomité R. Korthals, huisarts en J. Loete, theoloog, beide te Koningsbosch namens alle petitieondertekenaars en overige sympathisanten

 
Voor meer informatie over de ACTIE Red Klooster Koningsbosch kunt u contact opnemen met Ronald Korthals, tel. 06-34 57 55 22 dagelijks na 12:00 uur en Joseph Loete, tel. 06- 51 09 40 52.