ACTIEcomité Red Klooster Koningsbosch

onderteken PETITIE op https://kloosterkoningsbosch.nl
Voor wie geen internet of geen e-mailadres heeft, kan gebruik maken van deze machtiging.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hierbij machtigt

NAAM 1: _________________________            

ALLE VOORLETTERS: ________________           

POSTCODE+HUISNR: ________________          

STRAAT: __________________________        

DEELGEMEENTE: ___________________
     

HANDTEKENING: ___________________         

*ANONIEM VOOR PUBLIEK [ kruis hier aan:    ]    

het ACTIEcomité, bestaande uit drs. J. Loete theoloog en drs. R. Korthals huisarts, om
de volgende petitie namens mij te ondertekenen:

 

ik constateer
* verval van het kloostergebouw
* de lange tijd die het College van Echt-Susteren nodig heeft om tot het verlenen van een
         vergunning te komen
* het grote risico dat Hilton afhaakt
* de vele pogingen sinds 1995 om het klooster een bestemming te geven
* het grote zwijgen van de plaatselijke overheid

 

en verzoek
1. het voormalige klooster aan te merken als erfgoed
2. het kloostergebouw in stand te houden door vestiging van een Hilton-hotel
3. aan de burgervader: toon moed en kom tot spoed; doorbreek het zwijgen
        en vermijd een schadeclaim die de burger betaalt

en verklaar dat ik de petitie niet reeds op andere wijze heb getekend of zal ondertekenen.
 

                                                                                   *) door aankruisen blijft mijn ondertekening VOOR HET PUBLIEK ANONIEM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze ondertekende machtiging bezorgen per post of in de brievenbus doen van huisarts Korthals Kerkstraat 91 6104 AB
Koningsbosch 0475-301230 of in de brievenbus van Joseph Loete Kerkstraat 53 6104 AA Koningsbosch 06-51 09 40 52;
indien in envelop dan svp erop vermelden “ACTIE”; deze envelop zal dan alleen door de heren Korthals of Loete worden
opengemaakt. U ontvangt deze machtiging retour ter bevestiging. Teken deze dan opnieuw en bezorg ons deze.
Dan pas is de machtiging geldig.
[1e-ontv datum                 ] [ paraaf retour               ] HANDTEKENING ter bevestiging: ____________________________
[2e-ontvangstdatum                      ][paraaf ingebracht        ][website]

 

 

        Afbeeldingsresultaat voor pdf      Download HIER het formulier in PDF....

 

 

Afbeeldingsresultaat voor word

 

Dowload HIER het formulier in Word...

 

 

***